ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ

Βρεγμένα ρέλια με τον γεροήλιο να σκαρφαλώνει πάνω από τον Καβομαλιά. Ο ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ τοιμάζεται για το πρώτο τραβέρσο του, πάλι. Αύριο ξανά τα ίδια, κοντά 35 χρόνια το όμορφο λίμπερτυ από τις Σπέτσες  εκτελεί συγκοινωνία.