Πάσχα στην Ελαφόνησο

Ο Επιτάφειος φτάνει στην Ελαφόνησο από τον Ι.Ν. Αγίου Σπυρίδωνα πάνω από το κτιστό γεφυρι που ενώνει τα δύο νησιά.