Υπάρχουν χέρια που μας κόβουνε την μερά κι άλλα χέρια που μας δίνουνε το φως