Σαρακίνικο & Σίμος

Αριστερά η μεγάλη παραλία, Σαρακίνικο, που πήρε το όνομα της από τους άραβες Σαρακηνούς πειρατές που ναυλοχούσαν στα νερά της και δεξιά η μικρότερη παραλία, Σίμος, που πήρε το όνομα της από τον Καλύμνιο σφουγγαρά (μηχανικό ναργιλέ) που απόμεινε στην άμμο της μετά από την νόσο των δυτών.