Αγαπώ και προβάλλω τον τόπο μου

Μία παραγωγή από το Γυμνάσιο Ελαφονήσου στο πλαίσιο της παιδαγωγικής δραστηριότητας: Αγαπώ και προβάλλω τον τόπο μου.