ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΨΑΡΑΔΩΝ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ – «Η ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ»


Πλέον είναι σαφές ότι, μετά από αίτηση που είχε κάνει η ΣΤΕΡΟΠΗ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε. (Θυγατρική της ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ), για τον καθορισμό αιγιαλού – παραλίας στις θέσεις «Μούτσου» και «Ασπρούδια» του Δ. Μονεμβασίας Ν. Λακωνίας και από το Σεπτέμβριο του 2007 Τοπογραφικό Διάγραμμα που συντάχθηκε από τον Γιάννη Καπερώνη Αγρον. Τοπογράφο Μηχανικό υπάλληλο της Κτηματικής Υπηρεσίας Ν. Λακωνίας και η αναρτημένη θετική απόφαση, το εργοστάσιο είναι σε απόσταση αναπνοής από την ίδια μας τη ζωή.

Διαβάστε το και δείτε και το τοπογραφικό.
Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στο τέταρτο τεύχος αρ. φύλλου 117 στις 2 Μαρτίου 2012 με το αρ. Φ. 544.5/533/11/Σ. 7204/8-7-11 έγγραφο του ΓΕΝ προς το ΓΕΕΘΑ με σύμφωνη γνώμη αυτού για τη συνέχιση της διαδικασίας επί του καθορισμού των ορίων αιγιαλού και παραλίας στην εν λόγω περιοχή και την παρέλευση ενός μήνα χωρίς την απάντηση του ΓΕΕΘΑ, οπότε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 του Ν. 3978/11, η γνώμη αυτού λογίζεται ως θετική.

Τα συμπεράσματα δικά σας. Θα υπάρξουν από πλευράς του Συλλόγου μας και άλλες αποδεικτικές αναρτήσεις.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΨΑΡΑΔΩΝ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ – «Η ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ»
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΕΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
H Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΑΙ ΤΟ Δ.Σ.