Δήμος Ελαφονήσου: Επτά θέσεις Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ

Ο Δήμος Ελαφονήσου σύμφωνα με το ΦΕΚ Β 886.2012 προκηρύσει επτά (7) θέσεις πρακτικής άσκησης φοιτητών ΑΕΙ με δυνατότητα συμμετοχής όλων των ειδικοτήτων.

Οι θέσεις πρακτικής άσκησης αφορούν φοιτητές που έχουν δικαίωμα να εκτελέσουν Πρακτική Άσκηση, ειδικοτήτων σχετικών με τους τομείς αρμοδιοτήτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πχ διοίκησης, λογιστικής, πληροφορικής, τεχνικών ή δομικών έργων κτλ, όπως και ειδικοτήτων σχετικών με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μικρών νησιωτικών περιοχών, πχ αλιείας, γεωργίας, πρόνοιας κτλ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν την υποψηφιότητά τους μέσω του Κόμβου Πρακτικής Άσκησης ΑΤΛΑΣ . Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Δήμο Ελαφονήσου, τηλ: 2734061055,  e-mail: webelafonisos.gov.gr με την ένδειξη «Πρακτική Άσκηση».