παραλία "κοντογόνι"

η παραλία "κοντογόνι" μέσα στο χωριό της Ελαφονήσου