Δρομολόγια Ferry Boat, Ιούνιος 2016 (από 1η έως 10η ιουνίου 2016)