Δρομολόγια Ελαφονήσου, Ferry Boat.
Οκτώβριος 2018, από την 15.10.18 έως και την 31.10.18Καθημερινές, από 15.10.18 έως και 31.10.18 (εκτός Σάββατο και Κυριακή)

Ελαφόνησος |   Πούντα
Πούντα          |   Ελαφόνησος
                        |
07:30               |   07:50                                
08:40               |
09:40               |   09:00
10:40               |   10:00
11:40               |   11:00 
12:40               |   12:00
13:40               |   13:00 
14:10               |   14:00   14:30
15:40               |  
16:40               |   16:00
17:40               |   17:00 
                        |   18:00


Σάββατο, 20.10.18 και 27.10.18

Ελαφόνησος |   Πούντα
Πούντα          |   Ελαφόνησος
07:40               |                                  
08:40               |   08:00
09:40               |   09:00
10:40               |   10:00
11:40               |   11:00
12:40               |   12:00
13:40               |   13:00
14:40               |   14:00
15:40               |   15:00
16:40               |   16:00
17:40               |   17:00
                        |   18:00
                     

Κυριακή, 21.10.18 και 28.10.18

Ελαφόνησος |   Πούντα
Πούντα          |   Ελαφόνησος
08:40               |
                        |   09:00
10:40               |
                        |   11:00
12:40               |
                        |   13:00
14:40               |
                        |   15:00
16:40               |
                        |   17:00

Πληροφορίες Δρομολογίων Ελαφονήσου:
2734022228 (εσωτερικό 5) Λιμεναρχείο Νεάπολης Λακωνίας