μπονάτσα

Τρεχαντήρι σε ήρεμα νερά δίπλα στην σπίθα.