Παραλίες, "Χαμόκελο" & "Μάγγανο"

Παραλία-ες, "Χαμόκελο" & "Μάγγανο", συνέχεια η μία της επόμενης βρίσκονται στο ηπειρωτικό τμήμα του Δήμου Ελαφονήσου, δηλαδή στην απέναντι από το νησί Λακωνική ακτή.