Εκλογές & Αρχαιρεσίες για τον
Σύλλογο Ελαφονησιωτών "Ο ΦΙΛΟΠΑΤΡΙΣ"

Οι αρχαιρεσίες την 2/12/12 για το Διοικητικό Συμβούλιο του
Σύλλογου Ελαφονησιωτών "Ο ΦΙΛΟΠΑΤΡΙΣ"ανέδειξαν:

Πρόεδρος:.......... ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΚΟΥ Καλλιόπη
Αντιπρόεδρος:.... ΜΕΝΤΗ Χαρούλα
Γραμματέας:....... ΚΡΟΥΠΗΣ Ηλίας
Κοσμήτωρας: .....ΑΡΩΝΗ Κυριακή
Ταμίας:.............. ΣΚΑΛΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Χαράλαμπος
Μέλη:................ ΜΕΝΤΗΣ Σπυρίδων & ΑΡΩΝΗΣ Χαράλαμπος


Για την εξελεκτική επιτροπή εκλέγονται:
ΜΕΝΤΗΣ  Γεώργιος
ΜΕΝΤΗ  Αγγελική του Γεωργίου
ΜΕΝΤΗ  Αγγελική του Παναγιωτη


Οι εκλογές της 2/12/2012 διενεργήθηκαν από την εφορευτική επιτροπή απαρτιζόμενη από τις ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΜαρίαΚΑΤΑΓΑ ΕλένηΡΟΥΜΑΝΗ Ειρήνη με αποτελέσματα:

ΜΕΝΤΗ Χαρούλα.............................................96
ΑΡΩΝΗ Κυριακή..............................................93
ΜΕΝΤΗΣ Σπυρίδων..........................................91
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΚΟΥ Καλλιόπη.........................90
ΑΡΩΝΗΣ Χαράλαμπος.....................................82
ΣΚΑΛΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Χαράλαμπος.......................77
ΚΡΟΥΠΗΣ Ηλίας.............................................75
ΚΡΟΥΣΤΑΛΗ Γιάννα.......................................54
ΑΡΩΝΗ - ΜΕΪΜΕΤΗ Παναγιώτα.......................53
ΣΚΑΛΚΟΓΙΑΝΝΗ Βασιλική...............................38