Καθαρίζουμε το Παυλοπέτρι Ελαφονήσου

Μία πρωτοβουλία του Συλλόγου Ελαφονησιωτών "ο Φιλόπατρις" με την αρωγή του Δήμου Ελαφονήσου.

Δευτέρα του Πάσχα 17:30 με 20:00
Σημείο συνάντησης: στα ferry boat στις 17:20.

Προσφορά μετακίνησης: Ελαφόνησος ferries