Δρομολόγια Ελαφονήσου

Καλοκαίρι 2018, Ιούλιος- Αύγουστος 

Ελαφόνησος-Πούντα                              Πούντα-Ελαφόνησος

07:00                                                        07:30
08:00                                                        08:30
09:00   0930                                             09:30
10:00   10:30                                            10:00   10:30
11:00   11:30                                            11:00   11:30
12:00   12:30                                            12:00   12:30
13:00   13:30                                            13:00   13:30
14:00   14:30                                            14:00   14:30
15:00   15:30                                            15:00   15:30
16:00   16:30                                            16:00   16:30
17:00   17:30                                            17:00   17:30
18:00   18:30                                            18:00   18:30
19:00   19:30                                            19:00   19:30
20:00   20:30                                            20:00   20:30
21:00                                                        21:00   21:30
22:00                                                        22:30
23:00                                                        23:30

Πληροφορίες Δρομολογίων Ελαφονήσου: 2734022228 (εσωτερικό 5)
Λιμεναρχείο Νεάπολης Λακωνίας