2 θέσεις με μετάταξη στον Δήμο Ελαφονήσου

Ο Δήμος Ελαφονήσου (νομός Λακωνίας) επιθυμεί να καλύψει δύο κενές οργανικές θέσεις του κλάδου μονίμου προσωπικού για τη στελέχωση της Οικονομικής Διοικητικής Υπηρεσίας του με την διαδικασία μετάταξης από άλλο ΟΤΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 3584/2007.


1) ΠΕ1 Διοικητικού – Οικονομικού με εμπειρία στην οικονομία-διοίκηση

2) ΔΕ1 Διοικητικού με εμπειρία στην οικονομία-διοίκηση

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με το Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης του Δήμου στο τηλ: 27340 61238