βιντεοφωτογραφίζοντας στην Ελαφόνησο...

η μία eos τραβαει την άλλη και οι δυο την Ελαφόνησο...