καρέτα καρέτα στο Παυλοπέτρι Ελαφονήσου

Δείγμα της εξαιρετικής ποιότητας των νερών και του πλούσιου βιότοπου των νερών της Ελαφονήσου και της Λακωνίας είναι η υπαρξη σηματικού πληθυσμού χελώνας καρέτα καρέτα...