Ανακοίνωση Οργανισμού Κεντρικών Αγορών & Αλιείας Α.Ε

Με αφορμή δημοσιεύματα που θέλουν τον Οργανισμό Κεντρικών Αγορών & Αλιείας ΑΕ (ΟΚΑΑ ΑΕ) να συμπεριλαμβάνεται στις ΔΕΚΟ που οφείλουν ληξιπρόθεσμες οφειλές ή έχουν δανειστεί με εγγυήσεις του Ελληνικού Δημόσιου, αξίζει να επαναλάβουμε τα ακόλουθα:

Η νέα διοίκηση του ΟΚΑΑ ΑΕ, με την ανάληψη των καθηκόντων της από τον Ιούνιο του 2011 έως και σήμερα, έχει καταβάλει προς το Ελληνικό Δημόσιο και τους πιστωτές της τα εξής ποσά:

- 4.302.226,00 εξόφληση δανείου (11 χρόνια νωρίτερα) στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος -22/7/2011, αριθ. Πρωτ. 1787/25/7/2011 έγγραφο ΟΚΑΑ ΑΕ.
- 1.500.000,00 επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου στο Ελληνικό Δημόσιο (4.351.360,00 � συνολική επιστροφή έως το 2013).
- 544.000,00 μέρισμα προηγούμενων χρήσεων (κίνδυνος παραγραφής).
- 1.173.000,00 άμεσους φόρους.
- 240.000,00 έμμεσους φόρους.

Όλα τα παραπάνω είναι σε γνώση των αρμόδιων υπηρεσιών και δεν επιτρέπουν σε κανέναν να μηδενίζει τις προσπάθειες που καταβάλλει ο ΟΚΑΑ ΑΕ, τόσο στο πλαίσιο της εθνικής προσπάθειας για την εξυγίανση των δημόσιων οργανισμών και τη στήριξη των δημόσιων οικονομικών, όσο και για την ενίσχυση της θέσης του ως πυλώνα ανάπτυξης του εμπορίου των αγροτικών, κτηνοτροφικών και αλιευτικών προϊόντων της χώρας.

Για τον ΟΚΑΑ ΑΕ
Ο Διευθύνων Σύμβουλος
Παναγιώτης Σταμπουλίδης

ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΨΑΡΑΔΩΝ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ - "Η ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ"
Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΨΑΡΑΔΩΝ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗ